top of page
Kids in Technology Class

STEM обучение

STEM обучението се фокусира върху четири основни области: наука (Science), технология (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics).

Този подход насърчава децата да се занимават активно с експерименти, идентифициране и решаване на проблеми, изследване на възможни решения и извеждане на изводи. Обучението има изцяло практическа насоченост.

 

STEM обучението има за цел да подготви децата за бъдещи професии, свързани с наука, технологии, инженерство и математика, като им дава основи и интерес към тези области. Това им помага да развият иновативно мислене и да се справят по-успешно с предизвикателствата на съвременния свят.

Предимства на STEM обучението

Как протичат заниманията?

Всяко занятие е с продължителност от 120 минути и се провежда в малки групи - до 6 деца. Заниманията се провеждат един път седмично.

Всяко дете работи индивитуално по различни задачи или групово - по обща задача или проект. Задачите имат игрови характер, използват се различни материали характерни за STEM обучението.

Свободни места:

Петък: 16:00 - 18:00

Петък: 18:00 -  20:00

Събота: 13:00 - 15:00

Събота: 17:00 - 19:00

Неделя: 13:00 - 15:00

Неделя: 17:00 - 19:00

17891446448913696.jpg

Безплатен демо урок

Aдрес

Телефон

Email 

Младост 1А,

Търговски център "City Point",

етаж 2

+359 89 525 9242

Последвайте ни

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page