top of page
17929167746774285.jpg

Монтесори математика

Монтесори методът се фокусира върху индивидуално развитие и учене чрез игра. Това помага на децата да развият математически умения и да разберат задълбочено концепции като числова операция, геометрия, мерки и други.

 

Монтесори математиката използва характерни материали, които помагат на децата да се учат и да разбират математическите концепции по естествен и забавен начин. Така децата могат да запомнят по-добре и да се забавляват по време на ученето.

Предимства на Монтесори методът

Как протичат заниманията?

Всяко занятие е с продължителност от 60 минути и се провежда в малки групи - до 6 деца. Заниманията се провеждат два пъти седмично.

Всяко дете работи индивитуално по различни задачи или групово - по обща задача. Учителят помага на децата само с първоначални инструкции и им позволява да изпълняват задачите самостоятелно. Задачите имат игрови характер, използват се различни материали характерни за монтесори математиката - монтесори мъниста, пентамино кубчета, монтесори дъска до сто, дървени конструктори и много други.

Свободни места:

Сряда и четвъртък: 16:00 - 17:00ч. 

Сряда и четвъртък: 17:00 - 18:00ч. 

Събота и неделя: 11:00 - 12:00ч.

Събота и неделя: 16:00 - 17:00ч.

17998799336320466.jpg

Безплатен демо урок

Aдрес

Телефон

Email 

Младост 1А,

Търговски център "City Point",

етаж 2

+359 89 525 9242

Последвайте ни

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page