top of page
shutterstock_1246813300.jpg

Ментална аритметика

Менталната аритметика е програма за интензивно и всестранно развитие на детския потенциал с помощта на древното сметало абакус. Менталната аритметика включва различни методи и техники за извършване на събиране, изваждане, умножение и деление. Използват се техники за оптимизиране на пресмятанията, като например използване на числови модели, правила и мнемоники.

Менталната аритметика може да подобри концентрацията, паметта и умствената бързина. Усъвършенстват се двете полукълба на мозъка, като това спомага едновременно аналитичните и творчески способности на децата. 

Предимства на Менталната аритметика

Как протичат заниманията?

Всяко занятие е с продължителност от 60 минути и се провежда в малки групи - до 6 деца. Заниманията се провеждат два пъти седмично.

Всяко дете работи индивитуално по различни задачи или групово - по обща задача. Учителят помага на децата само с първоначални инструкции и им позволява да изпълняват задачите самостоятелно.
Авторските ни учебници са структурирани по такъв начин, че във всеки урок задачите се редуват по трудност и характер, за да задържат вниманието на децата и ученето да бъде приятно за тях.

Свободни места:

Понеделник и вторник: 16:00 - 17:00ч. 

Понеделник и вторник: 17:00 - 18:00ч. 

Събота и неделя: 10:00 - 11:00ч.

Събота и неделя: 15:00 - 16:00ч.

Безплатен демо урок

Aдрес

Телефон

Email 

Младост 1А,

Търговски център "City Point",

етаж 2

+359 89 525 9242

Последвайте ни

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page